søndag 2. juli 2017

Guds adresse


Hører man en adresse nevnt, vet man ofte nesten automatisk hva slags hus det er og hva som foregår der.

I kirkehistorien og kristen-geografiene er det en del slike.
Si «Aldersgate» til en metodist, og han eller hun vil vite det var i dette strøket av London at John Wesley hadde sin åndelige opplevelse som førte til Metodistkirken ble en realitet.
Si «Azura Street» til en pinsevenn, og du vil få høre at det var her pinsevekkelsen brøt ut i 1906.
På norsk jord har Oslo-adresser som Grensen 19 og Pilestredet 22 noe av den samme klangen.
«Korset er Guds eneste adresse på jord» sa biskop Per Lønning i en langfredagspreken.
De adressene jeg nevnte, er steder der Guds folk har samlet seg, men det er ikke på slike steder Gud «bor».
Det gjør han i hjertene til de som tror på ham.
Det gjør han i hjertene til de som setter sin lit til korset, der Jesus led og døde.
Derfor er korset Guds adresse.

Publisert som «Dagens andakt» på KPK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar