torsdag 29. desember 2016

Det blanke arket


Bibelen har to hoveddeler.Vi kaller dem Det gamle og Det nye testamente.

Lenge var det vanlig å markere skillet mellom disse to delene med et blankt ark.

Den britiske statsministeren Benjamin Disraeli (bildet), som vokste opp som jøde, men senere lot seg døpe, sa om seg selv at han var «det blanke arket» mellom det gamle og det nye testamente.
Som person var han ikke spesielt religiøs.

Det har også vært vanlig at sidenumrene begynte forfra når man startet på Det nye testamente.


I den Bibelen jeg bruker nå, oversettelsen fra 2011, fortsetter sidenumrene i NT der de «slapp» i GT.
Det sier noe om at Bibelen er én.
Den er en helhet.
Det gamle og Det nye testamente må leses i sammenheng.
Det er blitt sagt at GT er NT tildekket, mens NT er GT avdekket.
Mange av kravene i den gamle pakt ble oppfylt av Jesus i den nye.
Derfor trengs det ikke noe blankt ark mellom dem.
Jesus binder dem sammen.

Publisert som «Dagens andakt» på KPK