tirsdag 29. mars 2016

Fristen


«Fristen går ut klokka 12» hører vi i blant.

Det kan gjelde budfristen på en eiendom eller en søknadsfrist.
Ordet kan også brukes den andre veien: «Budet står i 24 timer».
Innen da må den ha bestemt seg som eventuelt skal selge.
Slike frister blir ofte håndhevet svært strengt. Fem minutter for sent – og det er for sent. Ti sekunder før, og man når det.
I Guds rike kan man også snakke om frister.
Den vanligste fristen er den som heter «i dag».
I brevet til hebreerne heter det: «I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde» (3,18).
Kanskje var det dette bibelverset som inspirerte Brorson til salmestrofen: «I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne».
Profeten sa det slik: «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær» (Jes 55,6).
Budet står nå. Fristen kan gå ut. Derfor er bud-fristen «i dag» og den er «nå».

Publisert som «Dagens andakt» på Kristelig Pressekontor