onsdag 14. juli 2010

Mer enn mange spurver

Melodi: When the carnival is over

Du er mer enn mange spurver,
det er Jesu ord til meg.
Han som jord og himmel eier,
på et kors han ofret seg.
Han som talte ifra berget,
han som stilte stormen svær:
”Du er er mer enn mange spurver”,
det hans hilsen til meg er.

Ser du blomstene på marken?
Ser du treets grønne prakt?
Ser du sol og stjerne lyser,
se dem vitne om Guds makt?
Han som skapte jord og himmel,
og i hånden sin dem bær’.
”Du er mer enn mange spurver”,
det hans hilsen til meg er.

Alle dyr og alle fugler,
alle fisker, alt som gror.
Herren Gud har skapt det hele
ved sitt eget, store ord.
I hans bilde er vi dannet,
mann og kvinne, du og jeg.
Vi er mer enn mange spurver,
han vil frelse deg og meg.

Tekst:
Nils-Petter Enstad
14. juli 2010