onsdag 7. oktober 2015

På vårt eget språkBibelen er den mest oversatte tekst i verden.

Hele Bibelen er oversatt til mer enn 500 språk, mens deler av den er oversatt til 2 650 språk.
Men det er 7100 språk i verden, så det er ennå langt fram til at pinsedagens visjon blir en realitet: «… vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål» (Apg 2, 11).
Hvert år brukes såmannssøndagen til å snakke om spredningen av Guds ord.
Det er et såmannsarbeid som gjøres på mange måter og gjennom hele året.
Sitere Bibelen, dele ut bibler, nytestamenter eller evangelier, støtte det arbeidet som gjøres for å oversette Bibelen til enda flere språk.
Første gang deler av Bibelen ble oversatt til et nordisk språk, var på 1200-tallet.
Senere er det kommet mange nye utgaver på norsk.
Men det er fortsatt mange språk som ennå venter på sin bibel, og mange folk som venter på å kunne høre noen «tale om Guds storverk» på sitt eget språk.

Publisert som «Dagens andakt» på KPK