søndag 27. mars 2011

Sammenheng

Skal noen kunne høste,
må noen også så.
Skal noen kunne komme,
må noen også gå.

Skal noen kunne motta,
må noen også gi.
Skal noen kunne lytte
må vi ha ord å si.

Askim 27. mars 2011
Nils-Petter Enstad