fredag 29. mai 2015

Det satt en gutt i templetEn vise til konfirmanten

Melodi: Kom mai, du skjønne, milde


Det satt en gutt i templet med vise menn omkring.
Han stilte mange spørsmål, de gjaldt så mange ting.
De undret seg så veldig hvor klok den gutten var.
Selv sa han: Jeg må være i huset hos min far.

Han hadde lært om loven og om de gode bud.
Han hadde gått i templet og lært å be til Gud.
De undret, alle voksne, hvor god den gutten var.
Selv sa han: Jeg må være i huset hos min far.

Han vandret om i landet, og alle kom til ham.
Han pekte på Guds frelse fra synd og nød og skam.
Og hele folket undret seg og spurte hvem han var.
Selv sa han han var kommet som sendebud fra Far.

Han ennå har sitt tempel blant dem som på ham tror.
I deres sinn og hjerter vår Frelser stadig bor.
Og ennå er det mange som undres på hvem han er.
Han sier han er kommet med frelse til enhver.

Tekst: Nils-Petter Enstad

Min sønnesønn, Oskar Enstad, blir konfirmert i Eidsvoll kirke lørdag 30. mai.
Denne visa er skrevet i den forbindelsesøndag 24. mai 2015

Pinsevers 2015
Det kom et brus fra himmelen,
det lød som et veldig vær.
Da falt det tunger som av ild:
Guds time inne er.
Guds Ånd ble gitt Guds folk i tro,
Gud selv vil midt iblant oss bo
og kalle oss til frelse.

Øyestad gamle kirke, 24. mai 2015
Nils-Petter Enstad

torsdag 14. mai 2015

Han kommer igjen
I mars 1942 gjorde den japanske okkupasjonen av Filipinene at general Douglas MacArthur måtte trekke de amerikanske troppene ut av landet.

Det fortelles at da han dro, ble det kastet ut tusenvis av flyveblader fra flyet hans der det sto: «I will be back. MacArthur».
To og et halvt år senere kunne han holde det løftet, og drive de japanske troppene tilbake.
Det fortelles at mange hadde tatt vare på flyvebladet mens de ventet på at generalen skulle vende tilbake.
Da Jesus forlot disiplene på Kristi Himmelfartsdag, var det med det samme løftet: Han vil komme igjen.
Men først sørget han for at vi kristne har fått den utrustning og oppmuntring vi trenger mens vi venter: Den Hellige Ånd.
Det går derfor en tråd i alle disse begivenhetene: Påske, himmelfart, pinse – og Jesu gjenkomst.
Han har gitt et løfte om at han ikke har forlatt oss for bestandig.
Vi venter på at løftet skal bli oppfylt og at Jesus kommer igjen.

lørdag 2. mai 2015

«For en ukjent Gud»Apostelen Paulus gikk rundt i Aten og observerte hvordan det akademiske, kulturelle og religiøse livet i byen kom til uttrykk.

Da fant han et alter der det sto skrevet. «For en ukjent Gud». Det gav ham anledning til å utdype budskapet han selv var satt til å formidle.

Paulus trakk linjene fra Bibelen fra presentasjonen av Gud som skaper, via den som holder oppe alt det skapte og fram til Jesus, han som kom for å «dømme verden med rettferd» (Apgj 17, 31).
I dette lå det en appell til omvendelse og tro på Jesus.
Men Paulus' tale om Jesu død og oppstandelse, vakte reaksjoner.
Noen kom til tro, andre spottet.

Også i vår tid finnes mennesker som søker «en ukjent Gud».
Bibelen utfordrer oss til å møte dem med respekt, men likevel tydelig peke på Kristus.
Han er den eneste som kan føre oss til Gud som skapte oss og gav oss livet.

Publisert som «Dagens andakt» på www.kpk.no