fredag 13. februar 2015

Bibelbegeistring- Er det noe som heter «bibelbegeistring»?

Den unge soknepresten hadde fått tilsendt et eksemplar av en helt fersk oversettelse av Det nye testamente. Språket i den nye oversettelsen gjorde ham – ja, nettopp: begeistret!

Begeistring er noe vi gjerne forbinder med idrettsbegivenheter, kulturopplevelser og liknende.
Men det går an å bli begeistret både over Jesus-skikkelsen og over Guds ord.
Profeten Jeremia må ha opplevd «bibelbegeistring».
Han utbryter: «Jeg fant dine ord og spiste dem, dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte» (15, 16).
Jeremia hadde en krevende oppgave som Guds profet i Juda, og fryktet for sitt liv mer enn en gang.
Men Guds ord klarte å begeistre ham. De ble både til fryd og glede for ham.

Vårt møte med Guds ord kan også oppleves som krevende.
Men tar vi det til oss på alvor, vil også vi kunne kjenne glede i møte med det.
Kanskje tilmed begeistring?

Pusblisert som «Dagena andakt» på www.kpk.no