onsdag 12. juli 2017

Det eneste å frykte


En gruppe unge frelsessoldater hadde fullført sin utdannelse og skulle sendes ut i tjenesten.

Skolens leder ønsket å gi dem et godt råd med på veien: -Vær ikke redd for noe, sa hun, men så la hun til: -Vær bare redd for å synde!
Det er to typer frykt man kan være gjenstand for.
Den ene typen fører til handlingslammelse, den andre til det motsatte.
Frykten for å synde kan sikkert føre til begge deler.
Man blir så redd for å gjøre noe galt at man ikke gjør noe som helst.
Men den kan også føre til at handler og at man gjør de riktige tingene, at man tar ansvar for medmennesker, at man står opp for saker, at man bærer fram et vitnesbyrd der det trengs, en formaning der det trengs, en bønn der det trengs.
I Bibelen er «Frykt ikke» to ord som ofte blir sagt, både i Det gamle og Nye testamente.
Det var også den gamle frelsesoffiserens hilsen, men med én presisering: Vær bare redd for å synde!

Publisert som «Dagens andakt» på KPK
Frelsesoffiseren det henvises til, var oberst Ingeborg Bødtker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar