lørdag 8. juli 2017

Familiebibelen


Det er et av de mest kjente maleriene av noen norsk kunstner.

I 1848 malte Adolph Tidemand et bilde han kalte «De ensomme gamle», med undertittelen «Husandakt».
Det viser to eldre mennesker ved et bord.
Mannen leser enten fra en bibel eller en postill, kona lytter.
Maleriet hører til den tradisjonen som kalles «nasjonalromantikken», men for svært mange var – og er – dette en del av hverdagen.
Mer enn 100 år senere skrev countrysangeren Willie Nelson en sang om det samme fenomenet.
Den heter «Family Bible».
Willie Nelson har selv fortalt at inspirasjonen fikk han ved minnet om sin bestemor, som pleide å nynne «Rock of Ages» mens hun leste i Bibelen.
Mange artister har brukt sangen, blant dem Johnny Cash.
Sangen sier at verden ville være et bedre sted dersom det lå flere familiebibler framme på bordene og om flere mødre sang «Klippe du som brast for meg».
Det kan man bare si «amen» til.

Publisert som «Dagens andakt» på KPK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar